Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açılıyor!

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açılıyor!

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programının Amacı;

a) Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;

b) Kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması;

c) Teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 24 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2021 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300.000 TL’dir.

Slide 1 (tubitak.gov.tr) adresinden program sunumunu inceleyebilirsiniz.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi