Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Açıldı!

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Açıldı!

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)” açılmıştır.

ÇAĞRININ AMACI

 • KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını, ticarileşme olasılığı yüksek konulara yönlendirmek.
 • Sanayi kuruluşları arası işbirliklerini pekiştirmek.
 • Proje yönetiminde, görece daha deneyimli olan kuruluşların bu deneyimini KOBİ’lere aktarmalarının yolunu açmak.
 • İkincil (spin-off) firmalar doğmasını özendirmek.
 • Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere yönlendirmek.

ÇAĞRININ KAPSAMI

 • Tedarikçi – Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),
 • Müşterisi belirli bir ürün için Ar-Ge,
 • Yalnızca KOBİ (tedarikçi) desteklenir,
 • TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge desteği verir,
 • Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip eder,
 • Proje sonrası ticarileşme izlenir.  

DESTEK KAPSAMI

 • Çağrı Bütçesi 30.000.000 TL
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı 2.500.000 TL
 • Destek Oranı %40

PROJE SÜRESİ

 • Proje 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 • Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

ÇAĞRI TAKVİMİ

Çağrının Açılış Tarihi: 14.05.2020

Ön Kayıt İçin Son Tarih: 17.08.2020-Saat 17:00

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması: 15.06.2020 - 31.08.2020 (saat 17:00)

Çağrı hakkında detaylı bilgiye  buradan ulaşabilir, Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Arel Teknoloji Transfer Ofisi