“Karbondan Arındırmaya Yönelik Yenilikçi Teknolojiler” Başlığına Yönelik Başvurular Devam Etmektedir!

“Karbondan Arındırmaya Yönelik Yenilikçi Teknolojiler” Başlığına Yönelik Başvurular Devam Etmektedir!

HORIZON-CL5-2021-D2-01-08: Emerging technologies for a climate neutral Europe

Ufuk Avrupa “İklim, Enerji ve Ulaşım” Kümesi altında açılan “HORIZON-CL5-2021-D2-01-08: Emerging technologies for a climate neutral Europe” çağrı başlığının amacı aşağıda yer alan başlıklara yönelik temel Ar-Ge çalışmalarını desteklemektir:

· Karbonsuz, verimli, etkili ve emniyetli Ulaşım;

· Yakıt pilleri,

· Verimli enerji jeneratörleri,

· Enerji dağıtımı;

· Enerji depolama,

· Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması.

Aşağıdaki alanlar desteklenmeyecektir:

· Malzeme araştırmaları,

· HORIZON-CL5-2021-D3-02-02 başlığı altında desteklenecek olan yenilenebilir enerji teknolojileri ve hidrojen üretimi,

· Bataryalar.

Proje sonunda proje hazırlık seviyesinin 4’e (TRL 4) getirilmesi hedeflenmektedir.

Proje teknolojik hazırlık (TRL) seviyesinin düşük olmasından ötürü çağrı başlığı özellikle üniversite ve araştırma kuruluşlarına hitap etmektedir. KOBİ ve sanayi kuruluşlarının proje kapsamında yapılacak prototip uygulamalarında rol alabilmektedirler.

(Tüm kuruluşlar % 100 fonlanabilmektedir)
Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 2.5 Milyon Avro
Fonlanacak proje sayısı: 8
Kapanış Tarihi: 19.10.2021

Konsorsiyum Yapısı ve diğer detaylar için (Funding & tenders (europa.eu) sayfasını inceleyebilirsiniz.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi