2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 2019/2

2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 2019/2

Destek Kapsamı

Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması,

Konuk bilim insanlarının Akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülerde her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması,

Program kapsamında konuk bilim insanlarının, Türkiye’ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri, Türkiye’de kalacakları sürelere göre günlük/aylık yaşam gideri katkısı ve 3-12 ay arası desteklenen bilim insanları için sağlık sigortası giderleri karşılanabilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.