2209-B – Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı Çağrısı Açıldı.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Çağrı Adı

 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Çağrının

Amacı

Lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Destek Miktarı ve Süresi

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.

 

Maksimum destek tutarı 5.000 TL'dir.

 

Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen

ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya

geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip araştırma projelerinin gerektirdiği

makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler

için destek sağlanır.

Başvuru Koşulları • Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması,
 • Projenin akademik ve sanayi danışmanı rehberliğinde yapılıyor olması,
 • Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam
 • eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,
 • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir,

 

Son Başvuru Tarihi

 24 Aralık 2021 (17.30) tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.

Başvuruda Gerekli Belgeler

 • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta araştırma önerisi,
 • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
 • Projenin gerçekleştirileceği özel sektör kuruluşundan alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sanayi onay yazısı,
 • Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 • Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript

Kabul Almış Proje Örnekleri

 • Mobilya Fabrikalarının Oluşturduğu Atıklar Ve Bu Atıkların Geri Kazanılması –     İç Mimarlık – Mimarlık-Mühendislik Fakültesi
 • Farklı Üzüm Türlerinin Proteinlerinden N-Glikanların Ayrımı, Saflaştırılması Ve Kantifikasyonu - Moleküler Biyoloji ve Genetik – Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Ac/Dc Kaçak Akım İzleyici – Elektrik-Elektronik Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Ergiyik Metal / Alaşım Analizi İçin Lıbs Odaklama Ve Toplama Sistemi Optomekanik Tasarımı – Makine Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Staj Yerim: Oyunlaştırma Tabanlı Turizm Staj Yeri Geribildirim ve Puanlama Platformu Geliştirme – Turizm İşletmeciliği – Turizm Fakültesi
 • Derin Öğrenme Temelli Uzaktan Menü Kontrolü – Endüstri Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi