“1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” Açıldı!

“1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” Açıldı!

“1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” Açıldı!

1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1 çağrısında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Bu sayede ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/siparis_arge.jpgProjeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir.

Çağrının Açılış Tarihi

22 Ocak 2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi

12 Nisan 2021 - Saat 17:30

Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınması                         

22 Şubat 2021

Çağrı Kapanış Tarihi

03 Mayıs 2021 (saat 23:59)

NOT: Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.

Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı proje süresi olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

Çağrı Duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Program Hakkında danışmanlık almak isterseniz tto@arel.edu.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi