Proje ve Fon Destek

ArelTTO, Üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe ve teşvik desteklerinden (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB İSTKA, Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET vb.) daha etkin şekilde yararlanması için ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik destek programlarına yönelik bilgilendirme, araştırma, eşleştirme, eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki destekler sunulmaktadır:

Proje Destekleri ve İşbirliği Fırsatlarına Erişim

 • Ulusal ve uluslararası destek program ve çağrılarının araştırılması ve duyurulması,
 • Ulusal ve uluslararası proje ortaklık ve işbirliği çağrılarının duyurulması,
 • Proje destekleri ve işbirliği fırsatlarına yönelik uygun adayların belirlenmesi, eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • Proje önerisine uygun destek programı veya çağrının seçimine destek olunması,
 • Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışının sağlanması.

Proje Geliştirme

 • Proje fikirlerinin toplanması, bu fikirlerin takip ve ön değerlendirmelerinin yapılması,
 • Destek programı veya çağrısı belli olan proje önerileri için gerekli başvuru formlarının ve ilgili rehberlerin sağlanması,
 • Proje önerilerinin mantıksal çerçevesinin gözden geçirilmesi ve konseptinin olgunlaştırılması,
 • Projenin hedefleri doğrultusundaki işbirlikleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki potansiyel konsorsiyum ortaklarının araştırılması ve işbirliği süreçlerine destek verilmesi,
 • Proje başvuru metinlerinin ve bütçelerinin hazırlanmasında rehberlik edilmesi ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
 • Proje ortağı veya paydaşı bulma sürecine destek verilmesi ve sürecin koordine edilmesi.

Değerlendirme ve Sözleşme Süreci

 • Ön değerlendirme panelleri kurarak proje sunum ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Proje değerlendirme sürecinin takibi ve taraflar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması,
 • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerinin koordine edilmesi, gerekli imza ve onayların alınmasının sağlanması.

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi

 • Projenin tarafları (Proje yürütücüsü, ortakları, paydaşları ve fon sağlayan kurum) arasındaki koordinasyon sürecine destek olunması,
 • Projede planlanan faaliyetlerin, bütçedeki harcamaların izlenmesi, raporlanması konusunda rehberlik hizmeti verilmesi,
 • Projenin ilerleme raporlarının (ara ve nihai raporları) gözden geçirilmesi,
 • Projedeki gelişmelerle ilgili bilgi ve haberlerin yayılmasının sağlanması.