Eğitim ve Tanıtım

ArelTTO, Üniversitemizin sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının akademi ve iş dünyasına tanıtılması ve işbirliklerinin oluşturulması için gereken iletişim köprüsünün kurulması amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda yürütülen ve planlanan başlıca faaliyetler şunlardır:

  • ArelTTO faaliyetleri hakkında farkındalık sağlamak amacıyla eğitim, konferans, seminer, çalıştay, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi, diğer kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerin takip edilmesi, duyurulması ve aktif katılım gösterilmesi,
  • ArelTTO’nun faaliyet alanına giren konularda ArelTTO personeline, akademisyenlere, öğrenci ve sanayicilere yönelik eğitimler düzenlenmesi,
  • Üniversite bünyesinde yürütülmekte olan veya tamamlanmış projelerin, patentli teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği, potansiyel yatırımcılar ile buluşturulduğu proje pazarı ve bu projelere ödüllerin verildiği proje yarışması gibi etkinliklerin düzenlenmesi,
  • ArelTTO dijital bülten ve basılı yayınların hazırlanması ve yazılı/görsel basın ve sosyal medya kullanılarak tanıtılması.